> Forside / Om oss / Datterselskaper / ØPD Contracting ASØPD Contracting AS

ØPD Contracting AS er et heleid datterselskap i ØPD Group AS, og er en spesialentreprenør med 3 avdelinger. Anlegg - onshore, Anlegg - ofshore og en Kraft/Service avdeling. Selskapet driver med bygging og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg, fornybar energi, sjø og undervannsentrepriser. Selskapet har tradisjoner tilbake til 1955, hvor det utgjorde plast og dykkavdelingene i i Brødrene Sørensen AS.

ØPD Contracting AS er blant Norges største dykkerselskaper for klasse 1 dykk, ift antall sertifiserte yrkesdykkere, og utfører det meste innen undervannsarbeid. Dette gjelder både planlagte prosjekter og beredskaps- og utrykningsoppdrag. Våre dykkere er også godkjent for plastrørsveising og ADK.

Våre kunder

 • Kommuner, entreprenører og VA lag ifm infrastruktur
 • Industri ifm landbasert-, fisk-, shipping- og kjemisk industri
 • Energi ifm vannkraft, geoenergi, gass og bølgekraft
 • Private

Underavdelinger

 • Båter og lektere
 • Anleggsmaskiner
 • Sveising og belastning
 • Dykkertjenester
 • ROV (miniubåt)
 • Pumpeservice

Tjenester i avdelingen

 • Sjøtransport, båter og lektere
 • Dykkertjenester og undervannsarbeid
 • ROV tjenester/miniubåt
 • Sjøledninger, vann-, avløps og gassrør.
 • Pluggkjøring, desinfisering og trykktesting
 • Undervannskabler
 • Grunnarbeider
 • Konstruksjoner
 • Reparasjoner og vedlikehold
 • Relining
 • Pumpeservice
 • Katodisk beskyttelse
 • Erosjonssikring
 • Utslipp- og inntaksarrangement
 • Undervannsinspeksjoner og innmåling
 • Søk

Kontakt

ØPD Contracting AS
Asdalstrand 171
N-3960 Stathelle
Norway

Sentralbord
+47 35 96 72 10

Teknisk sjef / Kalkulasjon
Jan Rune Sigurdsen
+47 40 40 82 92
jan@opd.no

Markedssjef
Bengt Màrlind
0046 72-222 34 42
bengt.marlind@opdgroup.eu

E-post
post@opd.no

Sentral godkjenning

ØPD Contracting AS sin kompetanse kvalifiserer for sentral godkjenning innenfor:

Ansvarlig prosjekterende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 2

Ansvarlig utførende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3
og kontrollerende for disse.

ØPD Contracting AS tar i bruk Olex kartsystem

Olex er et komplett system for kartlegging, navigasjon og plotting.

For mer info trykk her: